Preventivní prohlídky

Jedná se o celkové vyšetření klienta v pravidelných dvouletých intervalech, zpravidla po uplynutí 23 měsíců a to i tehdy, že nemáte zdravotní obtíže.

Součástí preventivní prohlídky je doplnění osobní anamnézy, tj. prodělaných dětských nemocí, zhodnocení vlivu možného pracovního zatížení a životního stylu na zdraví. V rodinné anamnéze se klade důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruchy lipidového metabolismu a na výskyt závislostí. Kontroluje se očkování proti tetanu - doporučená doba přeočkování je 15 let.

 

Dále se provádí fyzikální vyšetření, včetně měření krevního tlaku a tepové frekvence.

 

Vyšetření zahrnuje onkologickou prevenci, tj. vyšetření kůže a vyšetření per rektum a zhodnocení možného onkologického rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření varlat. U žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze výskytu zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

 

Za preventivní prohlídku se neplatí žádné poplatky.

V rámci preventivní prohlídky se provádí laboratorní vyšetření:

  • orientační chemické vyšetření moče
  • v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
  • v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi)

Od 40 let se provádí vyšetření EKG v pravidelných čtyřletých intervalech.

 

U žen od 45 let v pravidelných dvouletých intervalech se provádí mamografické vyšetření.

 

Od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici - imunochemický test k detekci hemoglobinu ve stolici, což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let.