Pro informaci o registraci nového pacienta prosím volejte: 377 464 335.

Naše ordinace zajišťuje vyšetření a ošetření akutních obtíží, veškeré ambulantní služby, zejména odběry krve ze žíly pro laboratorní vyšetření, odběry moči, očkování, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, návštěvní službu.

V naší ordinaci se můžete objednat na konkrétní den a hodinu - přes online objednávkový systém nebo prostřednictvím telefonu 377 464 335.

Pracovnělékařské služby

Dle platné legislativy zajišťujeme:

  • vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky
  • dohldky pracoviště
  • očkování proti přenosným nemocem
  • odbornou poradenskou činnost - ochrana a podpora zdraví na pracovišti
  • školení první pomoci zaměstnanců