Ceník nehrazených výkonů:

Zdravotní prohlídka na žádost zaměstnavatele

550,- Kč

Vyšetření pro řidičský, zdravotní průkaz

500,- Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

500,- Kč

Vyšetření před vystavením návrhu na lázně (samoplátci)

500,- Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí

500,- Kč

Zpráva, výpis pro komerční pojišťovnu

300,- Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

300,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

300,- Kč

Zpráva lékaře při umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou

300,- Kč

EKG vyšetření - samoplátci

200,- Kč

CRP vyšetření - samoplátci

200,- Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

200,- Kč

Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku - samoplátci

200,- Kč

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech

200,- Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu, k brigádě, k práci s dětmi

100,- Kč

Vyšetření a odběr krve na alkohol

500,- Kč

Nadstandartní očkování (+ cena vakcíny)

100,- Kč

Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz)

100,-Kč

Potvrzení o trvání PN - lístek na peníze

20,- Kč

Potvrzení pro úřad práce - jiné

100,- Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost

dle platného ceníku laboratoře

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

5,- Kč za 1 stránku