Ceník nehrazených výkonů:

 

cena vč. DPH

DPH

Vstupní prohlídka do zaměstnání

700

15%

Periodická prohlídka do zaměstnání

600

0%

Lékařské vyšetření zdravotní způsobilosti - průkaz řidičský, zbrojní, potravinářský, plavební, sport, ….

600

15%

Lékařské vyšetření zdravotní způsobilosti - průkaz řidičský - senioři nad 65 let

500

15%

Lékařské vyšetření zdravotní způsobilosti - studium, brigáda, práce s dětmi

250

15%

Vyhotovení lékařské zprávy pro účely komerčního pojištění (životní pojištění, …)

600

21%

Vyšetření pro lázeňský či rekondiční pobyt nehrazený ze zdravotního pojištění

500

0%

Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatelskou službou

350

21%

EKG vyštření samoplátci

200

0%

CRP vyšetření samoplátci

200

0%

Aplikace očkovací látky mimo povinná a hrazená očkování (cena očkovací látky bude připočtena zvlášť)

100

0%

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta

400

21%

Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu, bodové hodnocení pracovního úrazu

400

21%

Administrativní úkony na žádost pacienta

350

21%

Předoperační vyšetření pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění (např. plastické a kosmetické operace)

500

0%