Pracovnělékařské služby

Obsahem pracovnělékařských služeb jsou činnosti uvedené v § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Provádíme

 • vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky
 • očkování na žádost zaměstnavatele
 • školení první pomoci
 • prohlídky na potravinářský průkaz
 • prohlídky pro svářeče, elektrikáře a řidiče z povolání
 • posudkový závěr na žádost firmy

Péče zahrnuje

 • odbornou poradenskou činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců
 • sledování vlivu pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • preventivní periodické lékařské prohlídky
 • dispenzární prohlídky u osob s hlášenou nemocí z povolání
 • spolupráce s hygienickou službou
 • kontrola a doporučení obsahu lékárniček