Přístrojové vybavení

  • Gykémie - vyšetření krevního cukru, v rámci pravidelných preventivních prohlídek nebo při dipenzarizaci diabetiků
  • CRP - vyšetření zánětlivého proteinu
  • INR - vyšetření srážlivosti krve, nezbytné k monitoraci léčby warfarinem u pacienta
  • ABI - přístroj na měření indexu kotník paže - pro diagnózu ischemické choroby dolních končetin
  • Streptest - přímé vyšetření na přítomnost antigenu bakterie Streptococcus pyoges v krku
  • Známky okutního krvácení při screeningu rakoviny tlustého střeva
  • Orientační analýza moči testovacím proužkem

Elektrokardiografické vyšetření (EKG)

Snímání elektrické aktivity srdce - jedná se o neinvazivní vyšetření pomocí elektrod přiložených na hrudník a horní a dolní končetiny.