Ceník nehrazených výkonů

Vstupní a výstupní prohlídka

450,- Kč

Vyšetření pro řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz

450,- Kč

Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči - pro samoplátce

450,- Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí

450,- Kč

Lékařská zpráva pojišťovně při uzavření pojistky

250,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pojišťovnu

250,- Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

250,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta

200,- Kč

EKG vyšetření - samoplátci

150,- Kč

CRP vyšetření - samoplátci

150,- Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

150,- Kč

Test na skryté krvácení ve stolici - samoplátci

150,- Kč

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech

150,- Kč

Vyjádření se k přihlášce na vysokou školu

100,- Kč

Potvrzení pro úřad práce v nemoci

30,- Kč

Lístek na peníze

20,- Kč

Potvrzení pro úřad práce - jiné

100,- Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost

dle platného ceníku laboratoře

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

5,- Kč za 1 stránku