Ceník nehrazených výkonů

Zdravotní prohlídka na žádost zaměstnavatele

450,- Kč

Vyšetření pro řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz

450,- Kč

Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči - pro samoplátce

450,- Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí

450,- Kč

Zpráva pro pojišťovnu

250,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pojišťovnu

250,- Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

250,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

200,- Kč

EKG vyšetření - samoplátci

150,- Kč

CRP vyšetření - samoplátci

150,- Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

150,- Kč

Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku - samoplátci

150,- Kč

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech

150,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu, přihláška na vysokou školu

100,- Kč

Vyšetření a odběr krve na alkohol

500,- Kč

Potvrzení pro úřad práce v nemoci

30,- Kč

Nadstandartní očkování (+ cena vakcíny)

100,- Kč

Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz)

50,-Kč

Potvrzení o trvání PN - lístek na peníze

20,- Kč

Potvrzení pro úřad práce - jiné

100,- Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost

dle platného ceníku laboratoře

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

5,- Kč za 1 stránku